Spoločnosť H:H Servis, s.r.o. Vás víta na svojej stránke
.

Zabezpečujeme:

- Ochranu osoby a majetku
- Detektívne služby
- Previerky osôb za využitia polygrafu (detektoru lži)Vlastníme Certifikáty:

- Licencia strážnej služby
- Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby
- Certifikát na prevádzkovanie polygrafu