Poistenie služieb
Hlavná stránka > Služby > Poistenie služieb


Firma H:H Servis má poistenie zodpovednosti
za spôsobenú škodu do výšky niekoľkých miliónov.


Všetky informácie získané počas našej spolupráce sú
považované za  maximálne dôverné a naša
diskrétnosť a mlčanlivosť je zaručená.